fbpx
  1. FIX SERVICE GSM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le frnizați, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.

Părțile consimt ca o parte din datele cu caracter personal furnizate, precum codul numeric personal (CNP), nume și prenume, seria si numărul cărții de identitate, împreună cu data emiterii, adresa de domiciliu, adresa de email sau numărul de telefon, să fie folosita in vederea parcurgerii și finalizării serviciilor GSM pe care le deruleaza SC. FIX SERVICE GSM S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul preluării comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora, potrivit dispozițiilor din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare și respectarea tuturor drepturilor prevăzute de lege și de politicile de confidențialitate, precum și în scopul asigurării serviciilor  de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întreările cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile SC. FIX SERVICE GSM S.R.L.

De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiți ne permit ca pe viitor să vă ținem la curent cu activitatea noastră.

Vă informăm că prin completarea și transmiterea către SC. FIX SERVICE GSM S.R.L., prin orice mijloace, a formularelor de colectare a datelor cu caracter personal, va exprimați consimțământul cu privire la colectarea, prelucrarea  și stocarea acestor date, în termenii și condițiile enunțate în prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a abrogarea a Directivei 95/46/CE, veți avea toate drepturile recunoscute de lege în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal respectiv. a) dreptul la informare, b) dreptul la acces la datele cu caracter personal care vă privesc, c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter inexate, d)  dreotul de a solicita ștergerea datelor, e)  dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul de a fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, fară intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau produce efecte similare, intr-o masură semnificativa, g) dreptul la restricționareaprelucrarilor, h) dreptul la opoziție, i) dreptul de a fi notificat în cazul încalcării securității datelor, j) dreptul de a vă retrage consimțământul , k) dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere și a unei instanțe judecătorești, l) dreptul de intervenție.

Datele personale sunt destinate utilizării de către SC. FIX SERVICE GSM S.R.L. și nu vor fi folosite în alte scopuri  decât cele declarate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face până la finalizarea serviciilor prestate, iar stocarea datelor se face conform drepturile de mai sus, sau dacă unele din date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să de contactați.

Date contact: 0758.213.812 – Email: contact@fix-service.ro

Având în vedere dispozițiile  Regulamentului  general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consințămantul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor  dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea accesării/furnizării serviciilor SC. FIX SERVICE GSM S.R.L.

Am citit termenii și condițiile politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Sunt de acord ca datele completate în formularele de colectare a datelor cu caracter personal sau furnizate prin orice mijloace să fie prelucrate de SC. FIX SERVICE GSM S.R.L. în condițiile legii.

Main Menu

Trimite mesaj
Ai nevoie de ajutor?