fbpx

Casco la preț de RCA

Casco la preț de RCA

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse autovehiculului rutier asigurat.
Casco la preț de RCA
Ce se asigură?
 • autoturisme aparținând persoanelor fizice, inclusiv modificările constructive permanente, înmatriculate în România.
 • echipamente (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul).
 • Se acordă despăgubiri pentru daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
 • coliziuni cu un alt vehicul;
 • căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice;
 • fenomene atmosferice și calamități naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur, inundație, alunecare de teren;
 • furtul total al autovehiculului asigurat.
 • Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate. Autovehiculul și echipamentele se asigură numai la valoarea reală a acestora la data producerii evenimentului asigurat, valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 45.000 lei.
Ce nu se asigură?
 • autotovehicule cu vechime mai mare de 15 ani;
 • Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 • de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;
 • de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terrorism;
 • de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de către Asigurat;
 • în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;
 • de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate sau utilizând dispozitive improvizate sau neomologate
Există restricții de acoperire?
 • autovehiculelor utilizate pentru participarea la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
 • ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice ori pe drumuri publice interzise circulaţiei autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;
 • autovehiculului asigurat, în sezonul rece, dacă acesta nu este echipat corespunzător conform legislației în vigoare.
 • ehipamentelor suplimentare, pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor, păturilor sau oricăror altor bunuri existente în autoturism;
Casco la preț de RCA
Unde beneficiez de asigurare?

✓ Limitele teritoriale de aplicare ale asigurării: teritoriul României.

Casco la preț de RCA

Ce obligații am?
 • să furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
 • să plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 • să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
 • să notificați Asigurătorul cu privire la: pierderea/furtul cărţii de identitate, certificatului de înmatriculare/înregistrare, autorizaţiei de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor autorizate să circule provizoriu), cheilor/cardurilor şi/sau telecomenzilor vehiculului.
 • să întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
 • să efectueze inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege. În cazul producerii unui eveniment:
 • să ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 • să depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
 • să luați măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor/descompletărilor ulterioare ale autovehicului sau părților componente avariate;
 • să participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Please enter your email, so we can follow up with you.
Ex. 23-03-2020
Ex. 13.04.1990
Îl găsiți la punctul ( A. )
Îl găsiți la punctul ( E. )
Îl găsiți la punctul ( D.1 )
Îl găsiți la punctul ( D.3 )
Îl găsiți la punctul ( P.1 )
Îl găsiți la punctul ( R.2 )
Îl găsiți la punctul ( F.1 )
Îl găsiți la punctul ( S.1 )
Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Hello!
Te pot ajuta?
Powered by